دایی: نمی‌دانم چرا شیرازه تیم ما پس از گل تساوی برهم ریخت/ می‌توانستیم با حداقل امتیاز برگردیم

دایی: نمی‌دانم چرا شیرازه تیم ما پس از گل تساوی برهم ریخت/ می‌توانستیم با حداقل امتیاز برگردیم
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که شیرازه تیم ما پس از گل تساوی برهم ریخت.

دایی: نمی‌دانم چرا شیرازه تیم ما پس از گل تساوی برهم ریخت/ می‌توانستیم با حداقل امتیاز برگردیم

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که شیرازه تیم ما پس از گل تساوی برهم ریخت.
دایی: نمی‌دانم چرا شیرازه تیم ما پس از گل تساوی برهم ریخت/ می‌توانستیم با حداقل امتیاز برگردیم