درخواست سفیر سعودی از سناتورهای آمریکایی برای تشدید اقدامات ضدایرانی

درخواست سفیر سعودی از سناتورهای آمریکایی برای تشدید اقدامات ضدایرانی
سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در ادامه سریال تحرکات ضد ایرانی مقامات سعودی علیه ایران پس از شلیک ماه گذشته موشک بالستیک از یمن به سمت فرودگاه «ملک خالد» ریاض، با ارسال نامه‌‏ای از نمایندگان آمریکایی خواست تا اقداماتی علیه ایران انجام دهند.

درخواست سفیر سعودی از سناتورهای آمریکایی برای تشدید اقدامات ضدایرانی

سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در ادامه سریال تحرکات ضد ایرانی مقامات سعودی علیه ایران پس از شلیک ماه گذشته موشک بالستیک از یمن به سمت فرودگاه «ملک خالد» ریاض، با ارسال نامه‌‏ای از نمایندگان آمریکایی خواست تا اقداماتی علیه ایران انجام دهند.
درخواست سفیر سعودی از سناتورهای آمریکایی برای تشدید اقدامات ضدایرانی