دروازه بان بارسلونا به منچستر سیتی پیوست

دروازه بان بارسلونا به منچستر سیتی پیوست
کلودیو براوو سرانجام به منچستر سیتی پیوست.

دروازه بان بارسلونا به منچستر سیتی پیوست

کلودیو براوو سرانجام به منچستر سیتی پیوست.
دروازه بان بارسلونا به منچستر سیتی پیوست

اندروید