درگیری‌ تروریست‌ها با یکدیگر در استان ادلب سوریه

درگیری‌ تروریست‌ها با یکدیگر در استان ادلب سوریه
تروریست‌های «هیئة تحریر الشام» در شهر «کفرتخاریم» در استان ادلب سوریه با دیگر گروه‌های مسلح حاضر در شهر درگیر شدند.

درگیری‌ تروریست‌ها با یکدیگر در استان ادلب سوریه

تروریست‌های «هیئة تحریر الشام» در شهر «کفرتخاریم» در استان ادلب سوریه با دیگر گروه‌های مسلح حاضر در شهر درگیر شدند.
درگیری‌ تروریست‌ها با یکدیگر در استان ادلب سوریه