دستبند پلیس بر دستان قاچاقچی مواد شمال‌شهر تهران/ کشف ۵۰ کیلوگرم تریاک جاسازی‌شده از اتوبوس مسافربری

دستبند پلیس بر دستان قاچاقچی مواد شمال‌شهر تهران/ کشف ۵۰ کیلوگرم تریاک جاسازی‌شده از اتوبوس مسافربری
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: فردی که اقدام به توزیع مواد مخدر در شمال شهر تهران می‌کرد، در هنگام انتقال محموله ۵۰ کیلویی مواد مخدر به تهران دستگیر شد.

دستبند پلیس بر دستان قاچاقچی مواد شمال‌شهر تهران/ کشف ۵۰ کیلوگرم تریاک جاسازی‌شده از اتوبوس مسافربری

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: فردی که اقدام به توزیع مواد مخدر در شمال شهر تهران می‌کرد، در هنگام انتقال محموله ۵۰ کیلویی مواد مخدر به تهران دستگیر شد.
دستبند پلیس بر دستان قاچاقچی مواد شمال‌شهر تهران/ کشف ۵۰ کیلوگرم تریاک جاسازی‌شده از اتوبوس مسافربری