دشمنان در فکر جنگ اقتصادی و فرهنگی با ما هستند/مسأله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نباید کوچک بشماریم

دشمنان در فکر جنگ اقتصادی و فرهنگی با ما هستند/مسأله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نباید کوچک بشماریم
دادستان کل کشور گفت: دشمنان نظام مقدس اسلامی وقتی دیدند جنگ نظامی فایده‌ای ندارد و گروه‌هایی مانند داعش باوجود سه سال تلاش موفق نشدند و پوزه آنها به خاک کشیده شد سراغ جنگ اقتصادی و فرهنگی رفتند.

دشمنان در فکر جنگ اقتصادی و فرهنگی با ما هستند/مسأله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نباید کوچک بشماریم

دادستان کل کشور گفت: دشمنان نظام مقدس اسلامی وقتی دیدند جنگ نظامی فایده‌ای ندارد و گروه‌هایی مانند داعش باوجود سه سال تلاش موفق نشدند و پوزه آنها به خاک کشیده شد سراغ جنگ اقتصادی و فرهنگی رفتند.
دشمنان در فکر جنگ اقتصادی و فرهنگی با ما هستند/مسأله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نباید کوچک بشماریم