دعوت جهاد اسلامی به تظاهرات میلیونی در روز جمعه

دعوت جهاد اسلامی به تظاهرات میلیونی در روز جمعه
جنبش جهاد اسلامی فلسطین از همه گروه‌های فلسطینی برای برگزاری تظاهرات گسترده در حمایت از قدس، در روز جمعه دعوت کرد.

دعوت جهاد اسلامی به تظاهرات میلیونی در روز جمعه

جنبش جهاد اسلامی فلسطین از همه گروه‌های فلسطینی برای برگزاری تظاهرات گسترده در حمایت از قدس، در روز جمعه دعوت کرد.
دعوت جهاد اسلامی به تظاهرات میلیونی در روز جمعه