دلار ۴۲۱۴ تومان معامله شد/ رشد ۵ هزار تومانی قیمت سکه+ جدول

دلار ۴۲۱۴ تومان معامله شد/ رشد ۵ هزار تومانی قیمت سکه+ جدول
در بازار تهران سکه طرح جدید با ۵ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۴۰۸ هزار تومان و دلار با رشد ۱۶ تومانی ۴۲۱۴ تومان فروخته شد.

دلار ۴۲۱۴ تومان معامله شد/ رشد ۵ هزار تومانی قیمت سکه+ جدول

در بازار تهران سکه طرح جدید با ۵ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۴۰۸ هزار تومان و دلار با رشد ۱۶ تومانی ۴۲۱۴ تومان فروخته شد.
دلار ۴۲۱۴ تومان معامله شد/ رشد ۵ هزار تومانی قیمت سکه+ جدول