دلار 4396 تومان و سکه یک میلیون و ۴۷۴ هزار تومان شد+ جدول

دلار 4396 تومان و سکه یک میلیون و ۴۷۴ هزار تومان شد+ جدول
در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با 9 هزار تومان افزایش یک میلیون و 474 هزار تومان و دلار با رشد 43 تومانی 4396 تومان به فروش رسید.

دلار 4396 تومان و سکه یک میلیون و ۴۷۴ هزار تومان شد+ جدول

در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با 9 هزار تومان افزایش یک میلیون و 474 هزار تومان و دلار با رشد 43 تومانی 4396 تومان به فروش رسید.
دلار 4396 تومان و سکه یک میلیون و ۴۷۴ هزار تومان شد+ جدول