دهمین جشنواره تجسمی فجر افتتاح شد

دهمین جشنواره تجسمی فجر افتتاح شد
دهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور مسئولان و هنرمندان عرصه‌های مختلف تجسمی کار خود را آغاز کرد.

دهمین جشنواره تجسمی فجر افتتاح شد

دهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور مسئولان و هنرمندان عرصه‌های مختلف تجسمی کار خود را آغاز کرد.
دهمین جشنواره تجسمی فجر افتتاح شد