دوبله لوک خوش‌شانس معروف‌ترین کارم است/ «صبح جمعه با شما» بعد از فوت نوذری از هم پاشید/ به عشق مخاطبان در رادیو مانده‌ام

دوبله لوک خوش‌شانس معروف‌ترین کارم است/ «صبح جمعه با شما» بعد از فوت نوذری از هم پاشید/ به عشق مخاطبان در رادیو مانده‌ام
والی زاده گفت: در مخیله من که نمی‌گنجد بتوانید با پارتی کار هنری انجام دهید و ماندگار هم باشید. معتقدم اگر کسی علاقه واقعی به دوبله داشته باشد آنقدر پافشاری می‌کند که بالاخره یک روز مطرح می‌شود.

دوبله لوک خوش‌شانس معروف‌ترین کارم است/ «صبح جمعه با شما» بعد از فوت نوذری از هم پاشید/ به عشق مخاطبان در رادیو مانده‌ام

والی زاده گفت: در مخیله من که نمی‌گنجد بتوانید با پارتی کار هنری انجام دهید و ماندگار هم باشید. معتقدم اگر کسی علاقه واقعی به دوبله داشته باشد آنقدر پافشاری می‌کند که بالاخره یک روز مطرح می‌شود.
دوبله لوک خوش‌شانس معروف‌ترین کارم است/ «صبح جمعه با شما» بعد از فوت نوذری از هم پاشید/ به عشق مخاطبان در رادیو مانده‌ام