«دورهمی» با حضور ٤ مهمان یلدا را جشن می‌گیرد

«دورهمی» با حضور ٤ مهمان یلدا را جشن می‌گیرد
برنامه تلویزیونی «دورهمی» با اجرای مهران مدیری برای شب یلدا ویژه برنامه‌ای با حضور ٤ مهمان در نظر گرفته است.

«دورهمی» با حضور ٤ مهمان یلدا را جشن می‌گیرد

برنامه تلویزیونی «دورهمی» با اجرای مهران مدیری برای شب یلدا ویژه برنامه‌ای با حضور ٤ مهمان در نظر گرفته است.
«دورهمی» با حضور ٤ مهمان یلدا را جشن می‌گیرد