«دورهمی» با حضور ٤ مهمان یلدا را جشن می گیرد

«دورهمی» با حضور ٤ مهمان یلدا را جشن می گیرد
برنامه تلویزیونی «دورهمی» با اجرای مهران مدیری برای شب یلدا ویژه برنامه ای با حضور ٤ مهمان در نظر گرفته است.

«دورهمی» با حضور ٤ مهمان یلدا را جشن می گیرد

برنامه تلویزیونی «دورهمی» با اجرای مهران مدیری برای شب یلدا ویژه برنامه ای با حضور ٤ مهمان در نظر گرفته است.
«دورهمی» با حضور ٤ مهمان یلدا را جشن می گیرد