دور دوم جلسه در مجلس هم بی‌نتیجه ماند/ اتحاد بی‌سابقه فوتبالی‌ها برای گرفتن حق پخش تلویزیونی

دور دوم جلسه در مجلس هم بی‌نتیجه ماند/ اتحاد بی‌سابقه فوتبالی‌ها برای گرفتن حق پخش تلویزیونی
دور دوم نشست فوتبالی‌ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تلویزیون به نتیجه نرسید.

دور دوم جلسه در مجلس هم بی‌نتیجه ماند/ اتحاد بی‌سابقه فوتبالی‌ها برای گرفتن حق پخش تلویزیونی

دور دوم نشست فوتبالی‌ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تلویزیون به نتیجه نرسید.
دور دوم جلسه در مجلس هم بی‌نتیجه ماند/ اتحاد بی‌سابقه فوتبالی‌ها برای گرفتن حق پخش تلویزیونی