دولت آمریکا خبر داد: پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به ایران

دولت آمریکا خبر داد: پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به ایران
تسنیم نوشت: دولت آمریکا اعلام کرد که ۱.۳ میلیارد دلار به ایران در ماه ژانویه پرداخت کرده که این پول بابت حل و فصل دعوای حقوقی بر سر تجهیزات نظامی تحویل داده نشده به ایران بوده است.

دولت آمریکا خبر داد: پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به ایران

تسنیم نوشت: دولت آمریکا اعلام کرد که ۱.۳ میلیارد دلار به ایران در ماه ژانویه پرداخت کرده که این پول بابت حل و فصل دعوای حقوقی بر سر تجهیزات نظامی تحویل داده نشده به ایران بوده است.
دولت آمریکا خبر داد: پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به ایران

گروه تلگرام