دو اقدام جدی مجلس برای مقابله با تمدید 10 سال تحریم‌های ایران توسط آمریکا

دو اقدام جدی مجلس برای مقابله با تمدید 10 سال تحریم‌های ایران توسط آمریکا
خانه ملت نوشت: سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس ایران تاکنون دو اقدام در مقابله با تمدید داماتو در مجلس نمایندگان آمریکا انجام داده است.

دو اقدام جدی مجلس برای مقابله با تمدید 10 سال تحریم‌های ایران توسط آمریکا

خانه ملت نوشت: سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس ایران تاکنون دو اقدام در مقابله با تمدید داماتو در مجلس نمایندگان آمریکا انجام داده است.
دو اقدام جدی مجلس برای مقابله با تمدید 10 سال تحریم‌های ایران توسط آمریکا