ذوق‌زدگی نماینده ضدایرانی کنگره آمریکا از اغتشاشات در برخی نقاط ایران

ذوق‌زدگی نماینده ضدایرانی کنگره آمریکا از اغتشاشات در برخی نقاط ایران
نماینده افراطی حامی رژیم صهیونیستی از اغتشاشات اخیر در برخی شهرهای ایران ابراز خشنودی کرد و آن را «خبر مثبت در خاورمیانه» خواند.

ذوق‌زدگی نماینده ضدایرانی کنگره آمریکا از اغتشاشات در برخی نقاط ایران

نماینده افراطی حامی رژیم صهیونیستی از اغتشاشات اخیر در برخی شهرهای ایران ابراز خشنودی کرد و آن را «خبر مثبت در خاورمیانه» خواند.
ذوق‌زدگی نماینده ضدایرانی کنگره آمریکا از اغتشاشات در برخی نقاط ایران