رئیس‌جمهور سابق لبنان: وقتی حسن نصرالله و قاسم سلیمانی حرفی می‌زنند، اسرائیل در محاسباتش بازنگری می‌کند

رئیس‌جمهور سابق لبنان: وقتی حسن نصرالله و قاسم سلیمانی حرفی می‌زنند، اسرائیل در محاسباتش بازنگری می‌کند
«امیل لحود» رئیس‌جمهور سابق لبنان، تأکید کرد که وقتی سید حسن نصرالله می گوید ما میلیونی راهی قدس می‌شویم و وقتی قاسم سلیمانی پس از پیروزی‌ها در عراق و سوریه با مقاومت فلسطین تماس می‌گیرد و برای هرگونه کمکی اعلام آمادگی می‌کند، اسرائیل مجبور است در محاسباتش بازنگری کند.

رئیس‌جمهور سابق لبنان: وقتی حسن نصرالله و قاسم سلیمانی حرفی می‌زنند، اسرائیل در محاسباتش بازنگری می‌کند

«امیل لحود» رئیس‌جمهور سابق لبنان، تأکید کرد که وقتی سید حسن نصرالله می گوید ما میلیونی راهی قدس می‌شویم و وقتی قاسم سلیمانی پس از پیروزی‌ها در عراق و سوریه با مقاومت فلسطین تماس می‌گیرد و برای هرگونه کمکی اعلام آمادگی می‌کند، اسرائیل مجبور است در محاسباتش بازنگری کند.
رئیس‌جمهور سابق لبنان: وقتی حسن نصرالله و قاسم سلیمانی حرفی می‌زنند، اسرائیل در محاسباتش بازنگری می‌کند