رئیس اتاق تعاون کهگیلویه و بویراحمد:باید زمینه را برای تقویت بخش تعاون فراهم کرد

رئیس اتاق تعاون کهگیلویه و بویراحمد:باید زمینه را برای تقویت بخش تعاون فراهم کرد
رئیس اتاق تعاون کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون با رویکرد صادرات در دی ماه سالجاری در تهران خبر داد .

رئیس اتاق تعاون کهگیلویه و بویراحمد:باید زمینه را برای تقویت بخش تعاون فراهم کرد

رئیس اتاق تعاون کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون با رویکرد صادرات در دی ماه سالجاری در تهران خبر داد .
رئیس اتاق تعاون کهگیلویه و بویراحمد:باید زمینه را برای تقویت بخش تعاون فراهم کرد