رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام: بودجه استان در لایحه بودجه ۱۴۵۰ میلیارد تومان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام: بودجه استان در لایحه بودجه ۱۴۵۰ میلیارد تومان است
ایسنا نوشت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام با بیان این که بودجه استان در لایحه بودجه سال 97 مبلغ 1450 میلیارد تومان است، گفت: 70 درصد از بودجه کل کشور به امور رفاهی و اجتماعی اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام: بودجه استان در لایحه بودجه ۱۴۵۰ میلیارد تومان است

ایسنا نوشت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام با بیان این که بودجه استان در لایحه بودجه سال 97 مبلغ 1450 میلیارد تومان است، گفت: 70 درصد از بودجه کل کشور به امور رفاهی و اجتماعی اختصاص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام: بودجه استان در لایحه بودجه ۱۴۵۰ میلیارد تومان است