رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ استعفا داد

رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ استعفا داد
پل منافورت، رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو ماه بعد از قبول این سمت استعفا کرد.

رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ استعفا داد

پل منافورت، رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو ماه بعد از قبول این سمت استعفا کرد.
رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ استعفا داد

ایرانی