راهیابی ٢ اثر از چهار محال و بختیاری به جشنواره تئاتر فجر

راهیابی ٢ اثر از چهار محال و بختیاری به جشنواره تئاتر فجر
کارشناس هنرهای نمایشی استان چهار محال و بختیاری گفت: ٢ اثر از این استان به سی و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافت.

راهیابی ٢ اثر از چهار محال و بختیاری به جشنواره تئاتر فجر

کارشناس هنرهای نمایشی استان چهار محال و بختیاری گفت: ٢ اثر از این استان به سی و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافت.
راهیابی ٢ اثر از چهار محال و بختیاری به جشنواره تئاتر فجر