راه‌حلی برای بلعیده نشدن توسط کیسه‌های پلاستیکی

راه‌حلی برای بلعیده نشدن توسط کیسه‌های پلاستیکی
آلودگی ناشی از پلاستیک منجر شده است که در قرن اخیر کشورهای مختلف برنامه کاهش تولید کیسه‌های پلاستیکی داشته باشند. این برنامه در انگلیس نتیجه مثبتی داشت و مصرف کیسه‌های پلاستیکی در سال گذشته بیشتر ۴۰ درصد کاهش یافت. سازمان محیط زیست ایران هم برنامه دارد که کیسه‌های پلاستیکی را در طول 3 سال حذف کند.

راه‌حلی برای بلعیده نشدن توسط کیسه‌های پلاستیکی

آلودگی ناشی از پلاستیک منجر شده است که در قرن اخیر کشورهای مختلف برنامه کاهش تولید کیسه‌های پلاستیکی داشته باشند. این برنامه در انگلیس نتیجه مثبتی داشت و مصرف کیسه‌های پلاستیکی در سال گذشته بیشتر ۴۰ درصد کاهش یافت. سازمان محیط زیست ایران هم برنامه دارد که کیسه‌های پلاستیکی را در طول 3 سال حذف کند.
راه‌حلی برای بلعیده نشدن توسط کیسه‌های پلاستیکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *