رایزنی ظریف و اشتاین‌مایر در برلین/ گفت‌وگو درباره مناسبات دوجانبه و بحران‌های منطقه

رایزنی ظریف و اشتاین‌مایر در برلین/ گفت‌وگو درباره مناسبات دوجانبه و بحران‌های منطقه
وزرای خارجه ایران و آلمان در برلین ضمن گفت‌وگو درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه در خصوص بحران‌های جاری در منطقه غرب آسیا و راه‌‌های حل سیاسی آن به رایزنی پرداختند.

رایزنی ظریف و اشتاین‌مایر در برلین/ گفت‌وگو درباره مناسبات دوجانبه و بحران‌های منطقه

وزرای خارجه ایران و آلمان در برلین ضمن گفت‌وگو درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه در خصوص بحران‌های جاری در منطقه غرب آسیا و راه‌‌های حل سیاسی آن به رایزنی پرداختند.
رایزنی ظریف و اشتاین‌مایر در برلین/ گفت‌وگو درباره مناسبات دوجانبه و بحران‌های منطقه