رایزنی ظریف و همتای فرانسوی در بروکسل/تأکید لودریان بر عزم پاریس برای اجرای برجام

رایزنی ظریف و همتای فرانسوی در بروکسل/تأکید لودریان بر عزم پاریس برای اجرای برجام
وزیر خارجه فرانسه در دیدار ظریف بر اهمیت اجرای برجام و عزم پاریس در این زمینه تاکید کرد و گفت که به زودی به تهران سفر خواهد کرد.

رایزنی ظریف و همتای فرانسوی در بروکسل/تأکید لودریان بر عزم پاریس برای اجرای برجام

وزیر خارجه فرانسه در دیدار ظریف بر اهمیت اجرای برجام و عزم پاریس در این زمینه تاکید کرد و گفت که به زودی به تهران سفر خواهد کرد.
رایزنی ظریف و همتای فرانسوی در بروکسل/تأکید لودریان بر عزم پاریس برای اجرای برجام