رشد ۸ درصدی تولید بنزین واقعیت یا رویا؟/ ابهامات بزرگی درباره آمارهای جدید پالایش و پخش

رشد ۸ درصدی تولید بنزین واقعیت یا رویا؟/ ابهامات بزرگی درباره آمارهای جدید پالایش و پخش
وزارت نفت در حالی مدعی است متوسط تولید بنزین کشور در هشت ماهه ابتدایی امسال، با رشد ۸ درصدی به ۷۴.۶ میلیون لیتر در روز رسیده است که تولید بنزین کشور در این دوره زمانی حدود ۶۵ میلیون لیتر در روز تخمین زده می‌شود.

رشد ۸ درصدی تولید بنزین واقعیت یا رویا؟/ ابهامات بزرگی درباره آمارهای جدید پالایش و پخش

وزارت نفت در حالی مدعی است متوسط تولید بنزین کشور در هشت ماهه ابتدایی امسال، با رشد ۸ درصدی به ۷۴.۶ میلیون لیتر در روز رسیده است که تولید بنزین کشور در این دوره زمانی حدود ۶۵ میلیون لیتر در روز تخمین زده می‌شود.
رشد ۸ درصدی تولید بنزین واقعیت یا رویا؟/ ابهامات بزرگی درباره آمارهای جدید پالایش و پخش