رقابت ترانه علیدوستی با برنده جایزه نوبل ادبیات

رقابت ترانه علیدوستی با برنده جایزه نوبل ادبیات
مدیران کتابفروشی ها فروش کتاب در آذرماه را نسبت به ماه‌های گذشته قابل قبول ارزیابی کردند، همچنین آثار کازو ایشی گورو، جوجو مویز و عباس معروفی پرتکرارترین کتاب‌ها در پرفروش‌های این ماه بودند

رقابت ترانه علیدوستی با برنده جایزه نوبل ادبیات

مدیران کتابفروشی ها فروش کتاب در آذرماه را نسبت به ماه‌های گذشته قابل قبول ارزیابی کردند، همچنین آثار کازو ایشی گورو، جوجو مویز و عباس معروفی پرتکرارترین کتاب‌ها در پرفروش‌های این ماه بودند
رقابت ترانه علیدوستی با برنده جایزه نوبل ادبیات