رمزگشایی از مشخصات فنی سامانه پدافند باور ۳۷۳

رمزگشایی از مشخصات فنی سامانه پدافند باور ۳۷۳
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور روز یکشنبه همزمان با 31 مرداد روز صنعت دفاعی، با حضور در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از توانمندی‌های این وزارتخانه بازدید کرد. یکی از مهمترین مسائل این بازدید اما سامانه پدافند هوایی باور 373 بود که تصاویر جدید آن منتشر شده است.

رمزگشایی از مشخصات فنی سامانه پدافند باور ۳۷۳

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور روز یکشنبه همزمان با 31 مرداد روز صنعت دفاعی، با حضور در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از توانمندی‌های این وزارتخانه بازدید کرد. یکی از مهمترین مسائل این بازدید اما سامانه پدافند هوایی باور 373 بود که تصاویر جدید آن منتشر شده است.
رمزگشایی از مشخصات فنی سامانه پدافند باور ۳۷۳

ورزش و زندگی