رهبر کاتالونیا: طی چند روز آینده استقلال خود از اسپانیا را اعلام می‌کنیم

رهبر کاتالونیا: طی چند روز آینده استقلال خود از اسپانیا را اعلام می‌کنیم
رهبر منطقه کاتالونیا در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفته که این ایالت طی چند روز آینده استقلال خود از کشور اسپانیا را اعلام خواهد کرد.

رهبر کاتالونیا: طی چند روز آینده استقلال خود از اسپانیا را اعلام می‌کنیم

رهبر منطقه کاتالونیا در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفته که این ایالت طی چند روز آینده استقلال خود از کشور اسپانیا را اعلام خواهد کرد.
رهبر کاتالونیا: طی چند روز آینده استقلال خود از اسپانیا را اعلام می‌کنیم