رهبر کره شمالی همسایه جنوبی را به حمله مرگبار تهدید کرد

رهبر کره شمالی همسایه جنوبی را به حمله مرگبار تهدید کرد
ایرنا نوشت: به دنبال تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل، ژاپن و کره جنوبی علیه کره شمالی، «کیم جونگ ایل» رهبر این کشور کره جنوبی را در صورت بروز جنگ و درگیری، به حمله مرگبار تهدید کرد.

رهبر کره شمالی همسایه جنوبی را به حمله مرگبار تهدید کرد

ایرنا نوشت: به دنبال تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل، ژاپن و کره جنوبی علیه کره شمالی، «کیم جونگ ایل» رهبر این کشور کره جنوبی را در صورت بروز جنگ و درگیری، به حمله مرگبار تهدید کرد.
رهبر کره شمالی همسایه جنوبی را به حمله مرگبار تهدید کرد