روایت بازیگر زن از بایکوت و آزارش پس از یک شرایط سیاسی

روایت بازیگر زن از بایکوت و آزارش پس از یک شرایط سیاسی
ایسنا نوشت: در نخستین روز از سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر، بهاره افشاری از شرایط سختی گفت که به گفته خودش، پس از ایفای نقشی در یک شرایط سیاسی خاص بر او واقع شد. او البته این سخنان را بر صحنه نمایشی بیان کرد که به اعتقاد روزنامه نگاران و منتقدان حاضر، خود به شدت از رویکرد سیاسی و نیز شعاری بودن رنج می‌برد.

روایت بازیگر زن از بایکوت و آزارش پس از یک شرایط سیاسی

ایسنا نوشت: در نخستین روز از سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر، بهاره افشاری از شرایط سختی گفت که به گفته خودش، پس از ایفای نقشی در یک شرایط سیاسی خاص بر او واقع شد. او البته این سخنان را بر صحنه نمایشی بیان کرد که به اعتقاد روزنامه نگاران و منتقدان حاضر، خود به شدت از رویکرد سیاسی و نیز شعاری بودن رنج می‌برد.
روایت بازیگر زن از بایکوت و آزارش پس از یک شرایط سیاسی