روحانی ضایعه جان‌باختن جمعی از کوهنوردان در اشترانکوه را تسلیت گفت

روحانی ضایعه جان‌باختن جمعی از کوهنوردان در اشترانکوه را تسلیت گفت
در پی جان‌باختن جمعی از کوهنوردان کشورمان، حسن روحانی این ضایعه را تسلیت گفت.

روحانی ضایعه جان‌باختن جمعی از کوهنوردان در اشترانکوه را تسلیت گفت

در پی جان‌باختن جمعی از کوهنوردان کشورمان، حسن روحانی این ضایعه را تسلیت گفت.
روحانی ضایعه جان‌باختن جمعی از کوهنوردان در اشترانکوه را تسلیت گفت