روحانی چهارشنبه به دعوت پوتین عازم روسیه می‌شود

روحانی چهارشنبه به دعوت پوتین عازم روسیه می‌شود
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در صفحه اجتماعی خود خبر داد رئیس جمهور چهارشنبه اول آذر به دعوت رسمی پوتین و برای سفری یک‌روزه به روسیه سفر می‌کند.

روحانی چهارشنبه به دعوت پوتین عازم روسیه می‌شود

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در صفحه اجتماعی خود خبر داد رئیس جمهور چهارشنبه اول آذر به دعوت رسمی پوتین و برای سفری یک‌روزه به روسیه سفر می‌کند.
روحانی چهارشنبه به دعوت پوتین عازم روسیه می‌شود