روسیه از رزمایش مشترک آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انتقاد کرد

روسیه از رزمایش مشترک آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انتقاد کرد
فرمانده نظامی ارشد روسیه در دیدار با وزیر دفاع ژاپن نسبت به برگزاری رزمایش مشترک با حضور آمریکا و برخی کشورهای منطقه هشدار داد و آن‌را بی‌ثبات کننده خواند.

روسیه از رزمایش مشترک آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انتقاد کرد

فرمانده نظامی ارشد روسیه در دیدار با وزیر دفاع ژاپن نسبت به برگزاری رزمایش مشترک با حضور آمریکا و برخی کشورهای منطقه هشدار داد و آن‌را بی‌ثبات کننده خواند.
روسیه از رزمایش مشترک آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انتقاد کرد