رونمایی از اولین سیستم صوتی هوشمند سونی برای خودرو سازگار با اندروید و آی‌او‌اس

رونمایی از اولین سیستم صوتی هوشمند سونی برای خودرو سازگار با اندروید و آی‌او‌اس
سونی اولین سیستم صوتی هوشمند خود برای اتومبیل را به نام XAV-AX100 معرفی کرد.

رونمایی از اولین سیستم صوتی هوشمند سونی برای خودرو سازگار با اندروید و آی‌او‌اس

سونی اولین سیستم صوتی هوشمند خود برای اتومبیل را به نام XAV-AX100 معرفی کرد.
رونمایی از اولین سیستم صوتی هوشمند سونی برای خودرو سازگار با اندروید و آی‌او‌اس

اخبار کارگران