زخمی شدن ۸۰ فلسطینی در غزه و کرانه باختری

زخمی شدن ۸۰ فلسطینی در غزه و کرانه باختری
هلال احمر فلسطین اعلام کرد که ۶۰ نفر در کرانه باختری و ۲۰ نفر در غزه بر اثر شلیک گلوله‎های جنگی و مشقی و گازهای اشک‌آور نظامیان صهیونیست زخمی و دچار حالت خفگی شدند.

زخمی شدن ۸۰ فلسطینی در غزه و کرانه باختری

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که ۶۰ نفر در کرانه باختری و ۲۰ نفر در غزه بر اثر شلیک گلوله‎های جنگی و مشقی و گازهای اشک‌آور نظامیان صهیونیست زخمی و دچار حالت خفگی شدند.
زخمی شدن ۸۰ فلسطینی در غزه و کرانه باختری