زلزله‌ ژاپن را لرزاند/ هشدار سونامی صادر شد

زلزله‌ ژاپن را لرزاند/ هشدار سونامی صادر شد
رسانه‌های خبری از وقوع یک زمین لرزه نسبتا قوی در ژاپن خبر می‌دهند.

زلزله‌ ژاپن را لرزاند/ هشدار سونامی صادر شد

رسانه‌های خبری از وقوع یک زمین لرزه نسبتا قوی در ژاپن خبر می‌دهند.
زلزله‌ ژاپن را لرزاند/ هشدار سونامی صادر شد