زلزله دوباره تهران و کرج را لرزاند / قدرت زلزله ۴.۲ ریشتر و کانون آن مرز استان‌های تهران و البرز بوده‌است

زلزله دوباره تهران و کرج را لرزاند / قدرت زلزله ۴.۲ ریشتر و کانون آن مرز استان‌های تهران و البرز بوده‌است
دقایقی پیش زلزله‌ای به قدرت ۴.۲ ریشتر تهران و کرج را لرزاند.

زلزله دوباره تهران و کرج را لرزاند / قدرت زلزله ۴.۲ ریشتر و کانون آن مرز استان‌های تهران و البرز بوده‌است

دقایقی پیش زلزله‌ای به قدرت ۴.۲ ریشتر تهران و کرج را لرزاند.
زلزله دوباره تهران و کرج را لرزاند / قدرت زلزله ۴.۲ ریشتر و کانون آن مرز استان‌های تهران و البرز بوده‌است