زلزله فوتبال در راه است/ انتظار برای بازگشت کارلوس!

زلزله فوتبال در راه است/ انتظار برای بازگشت کارلوس!
اگر فدراسیون فوتبال هر چه زودتر بابت پیشنهاد کی‌روش برای در اختیار داشتن ملی پوشان بعداز هر بازی فکری نکند باید منتظر روزهای پر تلاطم فوتبال باشیم.

زلزله فوتبال در راه است/ انتظار برای بازگشت کارلوس!

اگر فدراسیون فوتبال هر چه زودتر بابت پیشنهاد کی‌روش برای در اختیار داشتن ملی پوشان بعداز هر بازی فکری نکند باید منتظر روزهای پر تلاطم فوتبال باشیم.
زلزله فوتبال در راه است/ انتظار برای بازگشت کارلوس!