زلزله موجب قطع برق در «کوهبنان» کرمان شد/ انتقال مصدومان به بیمارستان/ خسارت‌های زلزله مشهود است

زلزله موجب قطع برق در «کوهبنان» کرمان شد/ انتقال مصدومان به بیمارستان/ خسارت‌های زلزله مشهود است
زلزله 5.2 ریشتری موجب قطع برق در کوهبنان شده است.

زلزله موجب قطع برق در «کوهبنان» کرمان شد/ انتقال مصدومان به بیمارستان/ خسارت‌های زلزله مشهود است

زلزله 5.2 ریشتری موجب قطع برق در کوهبنان شده است.
زلزله موجب قطع برق در «کوهبنان» کرمان شد/ انتقال مصدومان به بیمارستان/ خسارت‌های زلزله مشهود است