زلزله ۳.۴ ریشتری مهران را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری مهران را لرزاند
زلزله‌ای به قدرت ۳.۴ ریشتر امشب شهرستان مهران را لرزاند.

زلزله ۳.۴ ریشتری مهران را لرزاند

زلزله‌ای به قدرت ۳.۴ ریشتر امشب شهرستان مهران را لرزاند.
زلزله ۳.۴ ریشتری مهران را لرزاند