زلزله 3.6 ریشتری، گوریه خوزستان را لرزاند

زلزله 3.6 ریشتری، گوریه خوزستان را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.6 ریشتر بخش گوریه شهرستان شوشتر در خوزستان را لرزاند.

زلزله 3.6 ریشتری، گوریه خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.6 ریشتر بخش گوریه شهرستان شوشتر در خوزستان را لرزاند.
زلزله 3.6 ریشتری، گوریه خوزستان را لرزاند