زلزله 4.3 ریشتری هجدک را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری هجدک را لرزاند
زمین‌لرزه 4.3 ریشتری حوالی هجدک کرمان را لرزاند.

زلزله 4.3 ریشتری هجدک را لرزاند

زمین‌لرزه 4.3 ریشتری حوالی هجدک کرمان را لرزاند.
زلزله 4.3 ریشتری هجدک را لرزاند