زلزله 4.6 ریشتری سرو ارومیه را لرزاند

زلزله 4.6 ریشتری سرو ارومیه را لرزاند
مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: زلزله 4.6 ریشتری سرو ارومیه را لرزاند.

زلزله 4.6 ریشتری سرو ارومیه را لرزاند

مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: زلزله 4.6 ریشتری سرو ارومیه را لرزاند.
زلزله 4.6 ریشتری سرو ارومیه را لرزاند