زلزله 5.1 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند/ ریزش کوه در منطقه/ زلزله تخریب و خسارت نداشته است

زلزله 5.1 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند/ ریزش کوه در منطقه/ زلزله تخریب و خسارت نداشته است
زلزله‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر دقایقی پیش هجدک کرمان را لرزاند.

زلزله 5.1 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند/ ریزش کوه در منطقه/ زلزله تخریب و خسارت نداشته است

زلزله‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر دقایقی پیش هجدک کرمان را لرزاند.
زلزله 5.1 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند/ ریزش کوه در منطقه/ زلزله تخریب و خسارت نداشته است