زلزله 5.1 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند/ مردم هراسان شدند

زلزله 5.1 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند/ مردم هراسان شدند
زلزله‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر دقایقی پیش هجدک کرمان را لرزاند.

زلزله 5.1 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند/ مردم هراسان شدند

زلزله‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر دقایقی پیش هجدک کرمان را لرزاند.
زلزله 5.1 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند/ مردم هراسان شدند