زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر فیروزکوه را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر فیروزکوه را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر دقایقی پیش شهرستان فیروزکوه را لرزاند.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر فیروزکوه را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر دقایقی پیش شهرستان فیروزکوه را لرزاند.
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر فیروزکوه را لرزاند