زمین‌لرزه 4.2 ریشتری کوزران کرمانشاه را لرزاند

زمین‌لرزه 4.2 ریشتری کوزران کرمانشاه را لرزاند
دقایقی قبل زلزله‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر کوزران را در کرمانشاه لرزاند.

زمین‌لرزه 4.2 ریشتری کوزران کرمانشاه را لرزاند

دقایقی قبل زلزله‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر کوزران را در کرمانشاه لرزاند.
زمین‌لرزه 4.2 ریشتری کوزران کرمانشاه را لرزاند