سؤالات خود را با فوق تخصص خون و سرطان کودکان در میان بگذارید

سؤالات خود را با فوق تخصص خون و سرطان کودکان در میان بگذارید
حسن ابوالقاسمی فوق تخصص خون و سرطان کودکان، برای پاسخگویی به سؤالات مخاطبان خبرگزاری فارس مهمان بیست‌ودومین قسمت از برنامه «مطب مجازی» خواهد بود.

سؤالات خود را با فوق تخصص خون و سرطان کودکان در میان بگذارید

حسن ابوالقاسمی فوق تخصص خون و سرطان کودکان، برای پاسخگویی به سؤالات مخاطبان خبرگزاری فارس مهمان بیست‌ودومین قسمت از برنامه «مطب مجازی» خواهد بود.
سؤالات خود را با فوق تخصص خون و سرطان کودکان در میان بگذارید