سازمان ملل: آمریکا به تعهدات برجامی‌اش پایبند باشد/ آمریکا: باید توان موشکی ایران را متوقف کرد

سازمان ملل: آمریکا به تعهدات برجامی‌اش پایبند باشد/ آمریکا: باید توان موشکی ایران را متوقف کرد
نشست شورای امنیت سازمان ملل برای تبادل نظر درباره ایران و توافق هسته‌ای برگزار و به جز آمریکا، دیگر اعضا، ایران را به تعهدات برجامی‌اش پایبند دانستند.

سازمان ملل: آمریکا به تعهدات برجامی‌اش پایبند باشد/ آمریکا: باید توان موشکی ایران را متوقف کرد

نشست شورای امنیت سازمان ملل برای تبادل نظر درباره ایران و توافق هسته‌ای برگزار و به جز آمریکا، دیگر اعضا، ایران را به تعهدات برجامی‌اش پایبند دانستند.
سازمان ملل: آمریکا به تعهدات برجامی‌اش پایبند باشد/ آمریکا: باید توان موشکی ایران را متوقف کرد